Есептер тізімі

Есеп атауы Есеп тақырыбы
1. Гипотенуза арифметикалық оператор
2. Алдыңғы және келесі арифметикалық оператор
3. Алма бөлу 1 арифметикалық оператор
4. Алма бөлу 2 арифметикалық оператор
5. Соңғы цифр арифметикалық оператор
6. Екі таңбалы санның ондық цифры арифметикалық оператор
7. Ондық цифр арифметикалық оператор
8. Үш таңбалы санның цифрларының қосындысы арифметикалық оператор
9. Келесі жұп сан арифметикалық оператор
10. Сандардың орнын алмастыру арифметикалық оператор